ENERGOTIS, s.r.o.

Žižkova 5, 787 01 Šumperk, tel: (+420) 583 224 091-3, e-mail: ent@energotis.cz, info@energotis.cz, www.energotis.cz

ENERGOTIS, s.r.o.

Poradenství v energetice - ENERGOTIS, s.r.o.

Společnost ENERGOTIS, s.r.o. byla založena v roce 1995 a zahájila svoji činnost v únoru 1996. Vznikla vyčleněním investorského útvaru, zajišťujícího řízení výstavby Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně z akciové společnosti ČEZ, a.s. Praha, do nového privátního subjektu. Kromě dokončení výstavby a přípravy provozu tohoto jedinečného energetického díla společnost v následujících letech prováděla zejména inženýrské činnosti, technický dozor na stavbách a vypracování odborných studií v oblasti hydroenergetiky, teplárenství, komunální energetiky, přenosové a distribuční soustavy.  Rozšířila rovněž svoje zaměření na oblast soudního znalectví, reengineeringu, školení a poradenství v energetice a v investiční výstavbě. Ve své činnosti se opírá o bohaté zkušenosti, které získala pracemi pro nejvýznamnější české firmy z oblasti energetiky a stavebnictví.

Podpora cestovního ruchu

Prostřednictvím svých dceřiných společností celá skupina ENERGOTIS zaujímá také významnou pozici v oblasti cestovního ruchu a provozování hotelů.

Po organizačních změnách provedených v závěru roku 2011 společnost přemístila své sídlo zpět do hotelového areálu v Loučné nad Desnou, který se nachází v blízkosti PVE Dlouhé Stráně.