ENERGOTIS, s.r.o.

Žižkova 5, 787 01 Šumperk, tel: (+420) 583 224 091-3, e-mail: ent@energotis.cz, info@energotis.cz, www.energotis.cz

ENERGOTIS, s.r.o.

Poradenství v energetice a investiční výstavbě  

Společnost zajišťuje pro tuto oblast zejména následující činnosti:

  • Energetické poradenství
  • Ekonomické hodnocení a finanční analýzy investičních projektů
  • Vypracování odborných posudků
  • Poradenství  v oblasti investiční výstavby
  • Metodická pomoc při organizování inženýrských činností
  • Organizování odborných školení a konferencí
  • Reengineering v energetických firmách