ENERGOTIS, s.r.o.

Žižkova 5, 787 01 Šumperk, tel: (+420) 583 224 091-3, e-mail: ent@energotis.cz, info@energotis.cz, www.energotis.cz

ENERGOTIS, s.r.o.

 Reference

Referenční listina společnosti zahrnuje stovky akcí, které ENERGOTIS realizoval. Dále jsou uvedeny nejvýznamnější reference společnosti v jednotlivých oblastech vykonávaných činností včetně zákazníka:

Inženýrské činnosti:

PVE Dlouhé Stráně (ČEZ, a.s. Praha)
Rekonstrukce teplárny Olomouc (Moravskoslezské teplárny a.s. Ostrava)
Philips Picture Hranice (Skanska a.s. Praha)
Příčná spojka 400 kV Čechy střed – Bezděčín (ČEPS a.s. Praha)
Rozvodna 400 kV Kletné (ČEPS a.s. Praha)
Výstavba vedení 400 kV Chotějovice – Výškov (ČEPS a.s. Praha)
Výstavba fluidního kotle K6 (United Energy a.s. Most)

 Studie:

Studie proveditelnosti výstavby by-pasového komína (Teplárny Brno a.s.)
Vyhledávací studie nových PVE (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
Studie proveditelnosti PVE Meziboří 800MW ( Hydropower a.s. Plzeň)
Studie proveditelnosti špičkového zdroje na zemní plyn 2x60MW (Teplárny Brno a.s.)

 Reengineering:

Energetika Vítkovice a.s. Ostrava (SME, a.s. Ostrava)
Návrhy organizačních změn v Teplárně Liberec a.s. (United Energy a.s. Most)

 Oceňování majetku a znalecké posudky:

Ocenění majetku Energetiky Vítkovice (SME a.s. Ostrava)
Ocenění kogeneračních jednotek Krnokonošské papírny
Ocenění projektu špičkového zdroje (Gama Investment a.s. Praha) 

Vědecko-technické konference:

Součinnost při zajišťování konferencí EPE (VŠB-TU Ostrava)